have influence

etkilemek Fiil
biri üzerinde nüfuzu olmak Fiil
büyük etkisi olmak Fiil
yaygın etkisi olmak Fiil