have nothing to do with

… ile hiçbir ilişkisi/alâkası olmamak.
biriyle hiçbir ilişkisi olmamak Fiil