have one's head screwed on the right way

  1. Fiil aklı başı yerinde olmak
  2. Fiil güçlü muhakeme sahibi olmak