have someone on line

birisine bir hususta bilgi vermek.