1. ısıl-denge: maddesel bir sistemde ısıldirik (termodinamik) tam denge hali.