1. İsim azap/işkence yeri, son derece rahatsız/pis/intizamsız/dağınık yer.
  2. İsim batakhane, ahlâksız/yasa dışı işler çeviren yer.
  3. İsim gayya kuyusu
azap/işkence yeri, son derece rahatsız/pis/intizamsız/dağınık yer. İsim
batakhane, ahlâksız/yasa dışı işler çeviren yer. İsim
gayya kuyusu İsim