hit the bullseye

asıl meseleye dönmek, en önemli konuyu ele almak,
argo bam teline basmak.