hold an opinion

  1. Fiil bir fikir sahibi olmak
  2. Fiil bir fikir beslemek
  3. Fiil bir fikri olmak
  4. Fiil fikir beslemek
  5. Fiil fikiri olmak