1. antidoron ile ayni anlama gelir. kutsal ekmek: Rum Ortodoks kiliselerinde âyin sonunda takdis
    edilerek cemaate dağıtılan ekmek.
  2. kutsal ekmek: kiliselerde Aşai Rabbani âyininde kullanılan ekmek.
eulogia ile ayni anlama gelir. kutsal ekmek: Doğu kiliselerinde akşam duası veya takdis âyini
sonunda cemaate dağıtılan ekmek.