1. Sıfat lekesiz, tertemiz.
    an immaculate tablecloth. an immaculate white suite.
  2. Sıfat günahsız, kusursuz, mükemmel, iyi ahlâklı, halûk, pak, saf.
    immaculate behavior.
  3. Sıfat hatasız, yanlışsız (metin/yazı vb.).
  4. Sıfat, Biyoloji düz renkli, beneksiz, tek renkli, alacasız.
Günahsız Doğuş: Katolik kilisesine göre Meryem Ananın tamamnen günahsız olarak doğmuş olması inancı. İsim
bunun kutlandığı 8 Aralık günü. İsim
açılmamış kitap