in the lump

  1. toptan, götürü, topyekûn, hep birden yekten, ayrıcasız, istisnasız.
toptan satın almak Fiil
götürü ödenek
götürü ödemek Fiil
defaten ödemek Fiil
götürü satın alma
toptan satmak Fiil
bir şeyi toptan satmak Fiil
üzüntüden boğazı tıkanmak/düğümlenmek, tıkanır gibi olmak.