1. İsim eylemsizlik
  2. İsim faaliyetsizlik, atalet, avarelik, hareketsizlik, etkisizlik.
hareketsiz duruma düşmek Fiil
hareketsizlik politikası İsim
herkes istediğini yapsın politikası İsim
işbaşında Zarf