income policy

  1. İsim gelirler politikası
  2. (sigortalının ölümünden sonra) üçüncü bir şahsın lehine irat sigorta poliçesi
  3. üçüncü bir şahsın lehine irat sigorta (sigortalının ölümünden sonra) poliçe
  4. İsim gelir politikası
aile sosyal yardım politikası İsim
aile gelir sigortası poliçesi
fiyat ve gelir politikası İsim
fiyatlar ve gelir politikası (enflasyonu düşürmek amacıyla hükümetin ücret kısıtlaması ve fiyat kontrolü uygulaması
fiyat ve gelir politikası İsim