increase in depreciation allowance for industries

  1. sanayiler için düşülen amortisman payında artış
  2. sanayiler için düşünülen amortisman payında artış