1. senet, sözleşme: iki veya daha fazla nüsha olarak düzenlenip tanınması için kenarları çentiklenen senet.
  2. (herhangi) sözleşme, mukavele, ahitname, kontrat, tasdikli senet.
  3. (bilhassa hizmetçi ve uşakla yapılan) onaylı sözleşme.
  4. resmî sarf evrakı, liste, sertifika, makbuz.
  5. borçlu ile bono sahipleri arasındaki resmî anlaşma.
  6. (bkz: indentation ).
  7. sözleşme veya senetle bağlamak, (bilhassa bir çırağı) sözleşme ile birinin yanına vermek.
  8. çentmek, çentik/diş açmak.
akit ile bağlı olmak Fiil
çıraklığa vermek Fiil
birden çok kimse tarafından düzenlenen senet
birden çok kişi tarafından düzenlenmiş senet
kanuni borç senedi teklifinde bulunan bir şirket ile borç senedi satın alıcıları arasında bir başkasının
aracılık yapmasını öngören anlaşma
üç taraf arasında yapılan sözleşme
vakıf senedi
vakıf kfı senedi
bir sözleşme altında
vade tarihini
faiz oranını vb belirten yazılı sözleşme
iki nüsha olarak düzenlenen çıraklık sözleşmesi
ipotek sözleşmesi
bir sözleşme kâğıdını geçerli
bağlayıcı ve kanuni sözleşme durumuna getirmek Fiil