infinitive phrase

  1. : eylemsi önerme, fiili mastar şeklinde olan tümce. Örnek:
    “What to do next? So young to speak so clearly.”