1. çıldırtmak, delirtmek, çılgına döndürmek, çok kızdırmak/öfkelendirmek,
    argo küplere bindirmek, zıvanadan çıkarmak.

  2. infuriated ile ayni anlama gelir. çılgına dönmüş, çıldırmış, delirmiş, kudurmuş, çok kızgın/öfkeli,

    argo küplere binmiş, tepesi atmış.
hırslandırmak Fiil