1. İsim tevarüs etmiş
  2. Sıfat kalıtsal, mevrus, miraskalan, miras yolu ile intikal eden, atadan kalma, kalıtım yolu ile edinilmiş.

    an inherited estate. inherited traits.
kalıtımla geçen özellikler İsim
intikal etmek Fiil
mirastan alınan vergi
(US) mirastan alınan vergi