inner planet

  1. İsim iç gezegen: Güneşe en yakın olan Utarit, Zühre, Arz ve Merih gezegenlerinden herhangi biri.