1. Sıfat küstahça
  2. küstah, terbiyesiz, saygısız, arsız, edepsiz (kimse).
terbiyesizce cevap vermek Fiil