1. iştirak etmek, katılmak.
    May I join in (the game)? Will you join us in a walk? Why don't you join in conversation?
bir konuşmaya katılmak Fiil
konuşmaya katılmak Fiil
bir protestoya katılmak Fiil
protestoya katılmak Fiil
birinin çabalarına katılmak Fiil
konuşmaya katılmak Fiil
sorumluluğu paylaşmak Fiil
sorumluluklarını birleştirmek Fiil
iki kişiyi evlendirmek Fiil
izafe etmek Fiil