1. İsim jüt, Hint kendiri.
  2. İsim, Botanik Hint keneviri
    (Corchorus capsularis, C. olitorius).
  3. İsim Jüt: 5'inci yüzyılda İngiltereyi istilâ edip Kent'te yerleşen Germen kabilesine mensup kimse.
    Jutish: Jüt+.