1. condom
  2. greatcoat
  3. rubber
  4. sheath
  5. military greatcoat
  6. (US) (auto) hood
  7. (Br) bonnet
engine hood Ulaşım
(cards) to shut one's opponent out Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Kalın yünlü ... asker paltosu
  2. Hiç sayı alamadan yenilme