katıştırmak

  1. Fiil to commingle
  2. Fiil to add something to a substance

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Birbirine karıştırmak, birbirine katmak