keep one's nose to the grindstone

  1. Fiil çok sıkı çalışmak, canını eziyete koşmak
  2. Fiil durmadan ve sıkı çalışmak