1. stupid
  2. handsome
  3. bald
  4. (prov) beautiful
  5. wooden-headed

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Güzel, yakışıklı