know how the land lies

  1. işlerin ne şekil alacağını bilmek
  2. Fiil işlerin ne şekil alacağını görmek