1. charm
  2. necklace
pendant

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Kadınların boyunlarına ... eşyâsı, gerdanlık