law abiding

kanuna uyan
yasatanır: yasaya/kanuna itaat eden, namuslu, doğru, dürüst.
He is a law-abiding citizen. Sıfat
yasalara uyan Sıfat, Hukuk
yasalara saygılı Sıfat, Hukuk