lay brother

  1. İsim din hademesi: kendini bir dine adayarak dinsel kurumlarda (mutfak/bahçe işlerinde) çalışan kimse. Kadın
    ise:
    lay sister, laywoman.