lay someone out in lavender

  1. Fiil birini giydirip kuşatmak
  2. Fiil iki dirhem bir çekirdek yapmak