lead (someone) up to the garden path

  1. (bir kimseyi) yanlış bir şeye inandırıp üzerinde işlemek,
    argo işletmek.