1. kaygusuzluk, başıboşluk, işsizlik, serbestlik, çalışmaktan âzâde oluş.
  2. boş vakit, boş/işsiz zaman, fırsat.
    I have no leisure for sport: Spor için boş vaktim yok.
  3. rahat, huzur, ağırdan alma, keyfine bakma.
  4. boş, serbest, işsiz.
    leisure hours: boş satler.
  5. boş/başıboş olan, vakti olan, işi olmayan.
    the leisure class.
vakit bulunca, (boş) vakti olunca/olduğu zaman, müsait zamanda, fırsat düşerse.
Please look through
these papers at your leisure: Bir boş vaktinde şu kâğıtlara lütfen bakıver.
bir şeyi boş vaktinde yapmak Fiil
boş zamanını geçirmek için program yapmak Fiil
boş zamanını geçirmek Fiil
boş zamanını öldürmek Fiil
(a) serbest/boş vakti olan, (a) acelesiz, acele etmeden, ağır ağır, yavaş yavaş, (c) işsiz, boş, işi
gücü olmayan.
I am seldom at leisure: Boş kaldığım pek nadirdir.
nadiren boş vakti olmak Fiil
biraz dinlenmek Fiil
birine soluk alacak az zaman bırakmak Fiil
birine az boş zaman bırakmak Fiil
boş zamanın harcanması
boş zaman uğraşları İsim
boş zaman geçirecek alan
boş zaman uğraşı
boş zaman geçirme tesisleri İsim
boş zamanı değerlendirerek eğitim görme
boş zaman geçirme tesisi
boş zaman sanayii
boş zaman uğraşları İsim
boş zaman geçirmeye yarayan kalemler İsim
gezi yolculuğu
boş zaman geçirme paket programı
tatilde ya da işten uzak bir faaliyette bulunan kişinin bundan hoşnut olmaması durumu
boş zaman ürünleri İsim
boş zaman uğraşları İsim
boş zaman
tatil giyimi
okumak için boş vakti olmak Fiil
boş zamanlarında
boş zamanıma yapılan saldırılar İsim