1. İsim, Dil ve Edebiyat libretto

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir operanın ... bulunduğu kitapçık