lien letter

rehin senedi
(Br) rehin mektubu (borcunu vadesinde ödemediği takdirde üçüncü şahısların elinde bulunan malların satışa
çıkarılması için , genelde bir banka olan al