look before you leap!

birşeyi yapmadan önce düşünmek Fiil