look for an evil intention in everything

  1. Fiil her şeyde bir kötü niyet aramak
  2. Fiil her şeyde kötü niyet aramak