look lively

  1. (a) acele etmek, atik davranmak, hızlı hareket etmek, (b) uyanık/tetikte/zinde/dikkatli olmak, gözünü
    dört açmak.
    look alive! Dikkat et! canlan! gayret et!