look through

notlarına bakmak Fiil
birine önem vermemek Fiil
birinin üstünü aramak Fiil
birşeyi iyice aramak Fiil
baştanbaşa incelemek, dikkatle gözden geçirmek.
He looked the proposals through before approving them.
birini tanımamış gibi yapmak Fiil
birini görmezlikten gelmek Fiil
birini tanımazlıktan gelmek Fiil
baştanbaşa incelemek, dikkatle gözden geçirmek.
He looked the proposals through before approving them.
birini tanımazlıktan gelmek Fiil
birini görmezlikten gelmek Fiil
birini tanımamış gibi yapmak Fiil