look through

  1. tetkik
  2. muayene
notlarına bakmak Verb
birine önem vermemek Verb
birinin üstünü aramak Verb
birşeyi iyice aramak Verb
baştanbaşa incelemek, dikkatle gözden geçirmek.
He looked the proposals through before approving them.
birini tanımamış gibi yapmak Verb
birini görmezlikten gelmek Verb
birini tanımazlıktan gelmek Verb
baştanbaşa incelemek, dikkatle gözden geçirmek.
He looked the proposals through before approving them.
birini tanımazlıktan gelmek Verb
birini görmezlikten gelmek Verb
birini tanımamış gibi yapmak Verb