loss of nationality

  1. İsim, Uluslararası Hukuk tabiyet kaybı, vatandaşlığın kaybedilmesi
  2. vatandaşlıktan çıkarılma
  3. vatandaşlık hakkı kaybı