1. İsim Meryem ana, Hazreti Meryem.
  2. İsim Meryem ana resmi/heykeli.
  3. İsim (eski İtalyancada) hanım(efendi).
beyaz zambak
(Lilium candidum). İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bâzı ülkelerde Hz