main chance

  1. İsim kazanç fırsatı, kişisel çıkar, şahsî menfaat.
    have an eye on the main chance: (kişisel çıkarı için) fırsat gözlemek.
kendi çıkarlarını gözetmek Fiil