maintain a neutral attitude

  1. Fiil nötr bir tutumu olmak
  2. Fiil tarafsız bir tutum takınmak