make no resistance to the enemy's advance

  1. Fiil düşmanın ilerlemesi karşısında direnme göstermemek