mean a house for one's daughter

  1. Fiil vasiyetinde kızına bir ev bırakmayı düşünmek