meet a need

  1. Fiil bir ihtiyacı karşılamak
  2. Fiil bir gereksinimi karşılamak
  3. Fiil bir gereksinimi yerine getirmek