1. İsim fazilet
 2. değer, kıymet, önem.
  There is great merit in dealing fairly with your employees. There is little merit
  in telling us now, it's too late.
 3. meziyet, fazilet, hüner, marifet.
  People of merit. She is a person of some merit. The book's only merit is its sincerity.

 4. merits: liyakat, kabiliyet, yararlık.
  Order of Merit: Liyakat nişanı (İngiliz kralı/kraliçesi
  tarafından verilir).
  to treat someone according to his merits: bir kimseye lâyık olduğu şekilde muamele etmek.
  She was awarded a certificate of merit for her piano playing.
 5. mükâfat.
  make a merit of something: mükâfat beklemek/ummak, meziyet/marifet saymak/addetmek.
  Don't
  make a merit of being punctual, it's only what we expect of you.
 6. hak etmek, lâyık olmak, liyakat kazanmak/kesbetmek.
  merit reward.
 7. değmek, değerinde olmak, müstahak/hakkı olmak.
davanın esası İsim, Hukuk
kadirşinas
sanat değeri
başarı ödülü
övünülecek hiçbir yeteneği olmamak Fiil
yararlılık nişanı (mansiyon
bir konu üzerinde değerine göre karar vermek Fiil
bir konu üzerinde değerine göre karar vermek Fiil
bir iddiayı yersizliği yüzünden reddetmek Fiil
kalite faktörü
kalite faktörü
liyakat sıra sına göre
başarı sıra sına göre
buluş becerisi
yatırım kazancı
ABD şeref nişanı: ABD'ye büyük yararlığı dokunan yerli ve yabancı askerlere verilir.
liyakat madalyası.
büyük değerde
gerçek değeri olma
liyakat madalyası İsim
sağlanan mal ve hizmetlerin karşılığının ödenmesi
bozulduktan sonra bir sözleşmenin gerçekleştirilmiş olduğu çapta
liyakat sorunu
seviyeli
bir ödül hak etmek Fiil
dikkate değer olmak Fiil
üstün başarı ödülü
üzerinde düşünmeye değer olmak Fiil
genellikle bir hükümet tarafından iyi ya da kötü gözle bakılan bir mal
(US) liyakat zammı
(US) (araba sigortası) kaza yapmayan arabalar için özel prim koşullu sigorta sistemi
cezayı hak etmek Fiil
(sigorta) özel olarak saptanan sigorta primi
(US) liyakat değerlendirme
(US) personel liyakat değerlendirmesi
(US) liyakata dayanan maaş zammı
(devlet memurluğunda) liyakat ve başarıya göre atama ve terfi sistemi. İsim
likidasyon değerlendirmesi liyakat değerlendirmesi
vaktinde randevusuna gelmeyi ilke edinmek Fiil
bir şeyi erdem yapmak Fiil
başarı değerlendirme sırası
bir başarıdaki büyük payı kendisine ayırmak Fiil
üzerinde düşünmeye değer