1. surveyor's rod
  2. levelling rod

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir arâzinin haritasını hazırlamakta, topoğrafyasını çıkarmakta, ... genellikle ahşaptan yapılan çubuk