missionary complex

  1. başka bir ülke sakinlerinin yaşama ya da düşünüş biçimlerini isteyerek ya da istemeyerek değiştirme girişiminde
    bulunma eğilimindeki turistler ve iş a